TV D+ (Muzika)

Ime korisnika licence

TV D+ (Muzika)

Naziv kompanije/NVO

PRVA PRODUKCIJA D.O.O 810025868

Vrsta aktivnosti

Vlasnik

Đorđe Stefanović (vlasnik)

Adresa

Ul.
Alekse Šantića 1

Tel & Fax


+383 (0) 49/623 905
+381(0) 60/445 6176

E-mail

prvaprodukcija@gmail.com
muslifejza@gmail.com