TV D+ (Muzikë)

Emri i të licencuarit

TV D+ (Muzikë)

Emri i Biznesit/OJQ-së

PRVA PRODUKCIJA D.O.O 810025868

Lloji i veprimtarisë

Pronari

Đorđe Stefanović (Pronar)

Adresa

Rr.
Alekse Šantića 1

Tel & Fax


+383 (0) 49/623 905
+381(0) 60/445 6176

E-mail

prvaprodukcija@gmail.com
muslifejza@gmail.com