Pejë

Radio ALBA

Ime korisnika licence

Radio ALBA

Naziv kompanije/NVO

Radio "Alba" - 810310920

Vrsta aktivnosti

Vlasnik

Lekë Musolli (vlasnik)

Adresa

Ul.
Namur, no.15, Klinë

Tel & Fax


+383 (0) 39/410-444
+383 (0) 44/161-183
+383 (0) 44/122-664
+383 (0)44/471 592

E-mail

radio_alba@hotmail.com
radioalba@gmail.com
ilirmusolli@hotmail.com