Pejë

Radio ALBA

Emri i të licencuarit

Radio ALBA

Emri i Biznesit/OJQ-së

Radio "Alba" - 810310920

Lloji i veprimtarisë

Pronari

Lekë Musolli (Pronar)

Adresa

Rr.
Namur, Nr.15, Klinë

Tel & Fax


+383 (0) 39/410-444
+383 (0) 44/161-183
+383 (0) 44/122-664
+383 (0)44/471 592

E-mail

radio_alba@hotmail.com
radioalba@gmail.com
ilirmusolli@hotmail.com