Priština

KUGO TV

Ime korisnika licence

KUGO TV

Naziv kompanije/NVO

Vrsta aktivnosti

Vlasnik

Adresa

Ul.
Preoc, Km. 7 Magjistralja, Prishtinë Ferizaj.

Tel & Fax


+383 (0) 38/400-400

E-mail

info@kujtesa.com
legal@kujtesa.com
mentor.buca@kujtesa.com