Prishtinë

KUGO TV

Emri i të licencuarit

KUGO TV

Emri i Biznesit/OJQ-së

Lloji i veprimtarisë

Pronari

Adresa

Rr.
Preoc, Km. 7 Magjistralja, Prishtinë Ferizaj.

Tel & Fax


+383 (0) 38/400-400

E-mail

info@kujtesa.com
legal@kujtesa.com
mentor.buca@kujtesa.com