Priština

ISP BROADCAST

Ime korisnika licence

ISP BROADCAST

Naziv kompanije/NVO

Vrsta aktivnosti

Vlasnik

Qëndrim Kryeziu (vlasnik)

Adresa

Ul.
Gjergj Balshaj, no.22, Arbëri

Tel & Fax


+383 (0) 45/503 355
+383 (0) 48/888 855

E-mail

qendrim.kryeziu@isp-broadcast.net
qendrim-kryeziu@hotmail.com