Prishtinë

ISP BROADCAST

Emri i të licencuarit

ISP BROADCAST

Emri i Biznesit/OJQ-së

Lloji i veprimtarisë

Pronari

Qëndrim Kryeziu (Pronar)

Adresa

Rr.
Gjergj Balshaj, nr.22, Arbëri

Tel & Fax


+383 (0) 45/503 355
+383 (0) 48/888 855

E-mail

qendrim.kryeziu@isp-broadcast.net
qendrim-kryeziu@hotmail.com