Kosovo Polje

KUJTESA NET SH.P.K.

Ime korisnika licence

KUJTESA NET SH.P.K.

Naziv kompanije/NVO

Vrsta aktivnosti

Vlasnik

Florent Perjuci, Blerim Selimi, Arbër Arifi, Vijon Peja Fiton Peja (suvlasnici)

Adresa

Ul.
Objekti I qendrës së Automjeteve të Kosovëa QAK 12000, Miradi e Epërme

Tel & Fax


+383 (0) 38/400-400
+383 (0) 48/900-334

E-mail

info@kujtesa.com
legal@kujtesa.com
raimonda.musliu@kujtesa.com