Priština

DOKU 2 (Dokumentarni)

Ime korisnika licence

DOKU 2 (Dokumentarni)

Naziv kompanije/NVO

"Artmotion" SH.P.K. - 810200866

Vrsta aktivnosti

Vlasnik

“AM Invest Group” SH.P.K
“AM Invest Group Holding DOOEL”
Valon Shala

Adresa

Ul.
Lidhja e Pejës, po, Zona Industrile, ish - Fabrika e Asmortizatorëve

Tel & Fax


+381(0)38 606-052
+383 (0) 45/577 777
+383 (0) 44/356 685

E-mail

info@artmotion.net
sotir.sokoli@artmotion.net