Prishtinë

ZICO TV (Muzikë)

Emri i të licencuarit

ZICO TV (Muzikë)

Emri i Biznesit/OJQ-së

"Zico TV" SH.P.K. - 810057853

Lloji i veprimtarisë

Pronari

Nexhmedin Ismaili (Pronar)

Adresa

Rr.
Idriz Seferi, pn/bb/nn

Tel & Fax


+383 (0) 44/777 424
+383 (0) 49/839 460
+383 (0) 44/967 358

E-mail

info@zico.tv
nexhmedinismaili@hotmail.com
arianitsalihu87@gmail.com
dini_bres@hotmail.com
zicotv2017@gmail.com