Prishtinë

ZËRI TV (Gjeneralistik)

Emri i të licencuarit

ZËRI TV (Gjeneralistik)

Emri i Biznesit/OJQ-së

NGB "Zëri" Sh.p.k. - 810496887

Lloji i veprimtarisë

Pronari

Naim Ejupi (Pronar)

Adresa

Rr.
Tahir Zjmi, pn, Emshir

Tel & Fax


+381(0)38 222-451
+383 (0) 49/780 010

E-mail

hekuran.hoxha@zëri.info