Rahovec

VALNET

Emri i të licencuarit

VALNET

Emri i Biznesit/OJQ-së

Lloji i veprimtarisë

Pronari

Valon Bytyqi (Pronar)

Adresa

Rr.
Jeton Kabashi p.n Rahovec

Tel & Fax


+383 (0) 49/255 512

E-mail

valnetshpk@gmail.com