Prishtinë

UBT TV (gjeneralistik)

Emri i të licencuarit

UBT TV (gjeneralistik)

Emri i Biznesit/OJQ-së

”Kolegji Ndërkombëtar për Biznes dhe Teknologji - UBT” SH.P.K. - 810514853

Lloji i veprimtarisë

Pronari

Edmond Hajrizi (Pronar)

Adresa

Rr.
Lagja Kalabria, Prishtinë

Tel & Fax


+383 (0) 44/284 988
+383 (0) 45/181 846

E-mail

e.hajrizi@ubt-uni.net
artan.tahiri@ubt-uni.net