Gjilan

TV VALI

Emri i të licencuarit

TV VALI

Emri i Biznesit/OJQ-së

. N.Sh. Televizioni "Vali" - 811547184

Lloji i veprimtarisë

Pronari

Shkodran Zeqiri (Pronar)

Adresa

Rr.
Pasjak

Tel & Fax


+383 (0) 44/213 907
+383 (0) 44/322 010
+383 (0) 44/317 996
+383 (0) 44/490 710

E-mail

tv_vali@hotmail.com
tvvaligjilan@gmail.com