Gjilan

TV TEMA

Emri i të licencuarit

TV TEMA

Emri i Biznesit/OJQ-së

Q.M. Tema O.P. - 810645591

Lloji i veprimtarisë

Pronari

Visar Hoti & Arianit Hoti (Pronar)

Adresa

Rr.
Dëshmorët e Kombit, nr.3/3

Tel & Fax


+383(0)45/100 130
+383(0)44/120 487
+383(0)49/755 202

E-mail

visartema@yahoo.com
visartema@gmail.com