Pejë

TV SYRI VISION

Emri i të licencuarit

TV SYRI VISION

Emri i Biznesit/OJQ-së

"Syri" Sh.p.k. - 810232520

Lloji i veprimtarisë

Pronari

Adnan Krasniqi (Pronar)

Adresa

Rr.
Rr: /Sadik Pozhegu NR.28 Gjakovë

Tel & Fax


+383 (0) 49 700 345
+383 (0) 49/771 994
+383 (0) 44/179 045

E-mail

office@syri-vision.tv