Gjilan

TV PULS

Emri i të licencuarit

TV PULS

Emri i Biznesit/OJQ-së

capita

Lloji i veprimtarisë

Pronari

Nenad Milenkovic (Pronar)

Adresa

Rr.
Shillovë

Tel & Fax


+383 (0) 49/451 557

E-mail

office@rtvpuls.com
n.milenkovic@rtvpuls.com