Prizren

TV PRIZREN

Emri i të licencuarit

TV PRIZREN

Emri i Biznesit/OJQ-së

"TVPz-TV Prizreni"

Lloji i veprimtarisë

Pronari

Mifail Bytyqi (Pronar)

Adresa

Rr.
Suzi Çelebi, nr,72, Prizren

Tel & Fax


+383 (0) 44/139 739
+383 (0) 49/606 399

E-mail

prizreni.tv@gmail.com
mbytyqi@gmail.com