Prizren

TV OPINION

Emri i të licencuarit

TV OPINION

Emri i Biznesit/OJQ-së

Edvard Kolnrekaj B.I. Televizioni "Opinion" - 811310424

Lloji i veprimtarisë

Pronari

Edvard Kolnrekaj (Pronar)

Adresa

Rr.
Kuvendi i Arberit C1 Prizren Baxhdarhane 20000

Tel & Fax


+383 (0) 44/243 336

E-mail

tv_hasi@yahoo.com