TV MOST

Emri i të licencuarit

TV MOST

Emri i Biznesit/OJQ-së

"TV Most" D.O.O. - 811123091

Lloji i veprimtarisë

Pronari

Veroljub Miletic
Sladjana Ivancevic (Bashkëpronar)

Adresa

Rr.
Nemanjina, nr.14 43000 Zvečan Zvečan

Tel & Fax


+383 (0) 28/665-653
+383 (0) 65/9151 009

E-mail

nastja98@yahoo.com
tvmost@tvmost.com