Prishtinë

TV MALISHEVA

Emri i të licencuarit

TV MALISHEVA

Emri i Biznesit/OJQ-së

Lloji i veprimtarisë

Pronari

Qëndrim Kryeziu pronar

Adresa

Rr.
Gjergj Balshaj, pn

Tel & Fax

+383 (0) 45/503 355
+383 (0) 48/888 855

E-mail

qendrim.kryeziu@isp-broadcast.net
qendrim-kryeziu@hotmail.com