Podujevë

TV LLAPI (Gjeneralistik)

Emri i të licencuarit

TV LLAPI (Gjeneralistik)

Emri i Biznesit/OJQ-së

"TV LLAPI" SH.P.K - 810776974

Lloji i veprimtarisë

Pronari

Vision TV Sh.p.k 810775033 (Pronar) Besfort Maloku (Pronar)

Adresa

Rr.
Hajredin Ukelli, pn

Tel & Fax


+383 (0) 49/162 009
+383 (0) 44/162 009
+383 (0) 49/698 777

E-mail

vision-tv@live.com