Gjilan

TV LIRIA

Emri i të licencuarit

TV LIRIA

Emri i Biznesit/OJQ-së

Hivzi Demiri B.I. TV Liria" - 810642919

Lloji i veprimtarisë

Pronari

Hivzi Demiri (Pronar)

Adresa

Rr.
Ahmet Kaqiku, p.n Ferizaj

Tel & Fax


+383 (0) 44/114 999
+383 (0) 44/981 618

E-mail

tvliria@gmail.com