Prishtinë

TV KOHA VISION

Emri i të licencuarit

TV KOHA VISION

Emri i Biznesit/OJQ-së

"Grupi Koha" Sh.p.k. - 810508955

Lloji i veprimtarisë

Pronari

Flaka Surroi (Pronar)

Adresa

Rr.
Gjorxh Bush p.n., Aneksi I ish Radio Prishrinës

Tel & Fax


+383 (0) 38/249 105
+383 (0) 38/248-015

E-mail

berat@koha.net
flaka@koha.net