TV KISS (gjeneralistik)

Emri i të licencuarit

TV KISS (gjeneralistik)

Emri i Biznesit/OJQ-së

Miodrag Radomirovic B.I. Televizija "KISS" - 811333450

Lloji i veprimtarisë

Pronari

Miodrag Radomirovic (Pronar)

Adresa

Rr.
. Kralj Petar I, 137/4

Tel & Fax


+383 (0) 28/424 350

E-mail

mijokiss@yahoo.com