Prishtinë

TV KB PEJA

Emri i të licencuarit

Emri i Biznesit/OJQ-së

Lloji i veprimtarisë

Pronari

Adresa

Rr.
Preoc, Km. 7 Magjistralja, Prishtinë-Ferizaj

Tel & Fax

038/400-400
044/150-560
044/610-924

E-mail

info@kujtesa.com
legal@kujtesa.com
mentor.buca@kujtesa.com