Prishtinë

TV ISP MusiX (Muzikë)

Emri i të licencuarit

TV ISP MusiX (Muzikë)

Emri i Biznesit/OJQ-së

ISP Broadcast SH.P.K. - 810011643

Lloji i veprimtarisë

Pronari

Qëndrim Kryeziu (Pronar)

Adresa

Rr.
Rilindja Kombëtare Malishevë

Tel & Fax


+383 (0) 45/503 355
+383 (0) 48/888 855

E-mail

qendrim.kryeziu@isp-broadcast.net
qendrim-kryeziu@hotmail.com