Gjilan

TV ILIRIA

Emri i të licencuarit

TV ILIRIA

Emri i Biznesit/OJQ-së

“Connection Media” SH.P.K. - 811589730

Lloji i veprimtarisë

Pronari

Muhamed Krasniqi (Pronar)

Adresa

Rr.
Grand Hotel Prishtina kati 1- Bulevardi Nënë Tereza Prishtinë

Tel & Fax


+383(0)45/777 704
+383(0)46/330 033

E-mail

muhamed.krasniqi@hotmail.com
connectionmedia.ks@gmail.com
info@rti.tv