Gjilan

TV FESTINA

Emri i të licencuarit

TV FESTINA

Emri i Biznesit/OJQ-së

Vllaznim Jakupi B.I. N.SH. "ALB Production" - 811067588

Lloji i veprimtarisë

Pronari

Vllaznim Jakupi (Pronar)

Adresa

Rr.
Sadik Tafarshiku, p.n.,

Tel & Fax


+383 (0) 44/324 142

E-mail

Vllaznimjakupi@gmail.com
tvfestinaa@gmail.com