Prishtinë

TV DIASPORA (Gjeneralistik)

Emri i të licencuarit

TV DIASPORA (Gjeneralistik)

Emri i Biznesit/OJQ-së

Migjen Husaj B.I. N.SH. RTV Diaspora - 811547994

Lloji i veprimtarisë

Pronari

Migjen Husaj (Pronar)

Adresa

Rr.
Muharem Fejza nr. 291 Kompleksi banesor Princesha

Tel & Fax


+383 (0) 49/652-093
+383 (0) 49/238-985
+383 (0) 45/883-961

E-mail

tvdiaspora1@gmail.com
tvdiaspora@hotmai.de
esathusaj@hotmail.de