Fushë Kosovë

TV 7 (Gjeneralistik)

Emri i të licencuarit

TV 7 (Gjeneralistik)

Emri i Biznesit/OJQ-së

Enkelejda Kumaraku B.I.N.SH. "Media 7 Kosova" - 811295303

Lloji i veprimtarisë

Pronari

Enkelejda Kumaraku (Pronar)

Adresa

Rr.
Dardani, Komleksi Model Sllovenia H2, nr.B60

Tel & Fax


+383 (0) 44/775 258
+383 (0) 49/496 496

E-mail

kushtrimajvazi@gmail.com