Prishtinë

TV 21

Emri i të licencuarit

TV 21

Emri i Biznesit/OJQ-së

"Company 21" Sh.p.k. - 810488818

Lloji i veprimtarisë

Pronari

Aferdita Saracini Kelmendi
Xheraldina Vula
Eugen Saracini
Florin Kelemendi (Bashkëpronar)

Adresa

Rr.
Musa Tola Lakrishte Llam B Kati 17

Tel & Fax


+383(0)38 550-088

+383 (0) 44/120 123
+383 (0) 44/120 121
+383 (0) 44/120 122

E-mail

na21ak@rtv21.tv
xherladina.vula@rtv21.tv
eugen.saracini@rtv21.tv
florin.kelmendi@rtv21.tv