Fushë Kosovë

TURBO CHANNEL (Muzikë)

Emri i të licencuarit

TURBO CHANNEL (Muzikë)

Emri i Biznesit/OJQ-së

"2 Yjet Company" Sh.p.k. - 811251040

Lloji i veprimtarisë

Pronari

Valdet Sopjani (Pronar)

Adresa

Rr.
Harilaq

Tel & Fax


+383 (0) 38/535 425
+383 (0) 44/115 365

E-mail

valdetsopjani@hotmail.com