Prishtinë

TRAVELINGO TV (Komercial)

Emri i të licencuarit

TRAVELINGO TV (Komercial)

Emri i Biznesit/OJQ-së

"Positive Gold" SH.P.K. - 810109761

Lloji i veprimtarisë

Pronari

Mrika Kotorri (Pronar)

Adresa

Rr.
Mat1 , Ndue Perlleshi, Ruzhdi Salihu 14/9 Hy-3 No.8

Tel & Fax


+383 (0) 49/156-677
+383 (0) 49/555-552
+383/49 660-440

E-mail

office@positivegoldmedia.com
astritdushi@gmail.com
elladushi@gmail.com
akotorri@hotmail.com