Pejë

TOP Radio

Emri i të licencuarit

TOP Radio

Emri i Biznesit/OJQ-së

"Top Radio Kompany" Sh.p.k. 810232009

Lloji i veprimtarisë

Pronari

Adnan Krasniqi (Pronar)

Adresa

Rr.
Rr/ Sadik Pozhegu p.n Gjakovë

Tel & Fax


048/800-141

+383 (0) 49/235-505
+383 (0) 44/179 045

E-mail

info@topradiolive.com