Malishevë

TIK Telecommunications

Emri i të licencuarit

TIK Telecommunications

Emri i Biznesit/OJQ-së

Lloji i veprimtarisë

Pronari

Valon Gashi
Sinan Shala
Nezir Raci (Pronar)

Adresa

Rr.
Imer Krasniqi pn/bb/nn Malishevë

Tel & Fax


+383 (0) 48/418 801
+383 (0) 49/607 694

E-mail

tikkosova@gmail.com
valongashi55@hotmail.com
sinanshalaa@gmail.com
racinezir@gmail.com
sarandaadobruna@gmail.com