Prishtinë

TERRA HD (Film)

Emri i të licencuarit

TERRA HD (Film)

Emri i Biznesit/OJQ-së

"Multimedia" SH.P.K. - 810186280

Lloji i veprimtarisë

Pronari

Klementina Kasaj (Pronar)

Adresa

Rr.
Bekim Fehmiu 110 Icon Tower, Prishtinë Kosovë

Tel & Fax


+383 (0) 49/707-071
+383 (0) 38/609 060
+383 (0) 49/100 009

E-mail

Palush.doda@gmail.com
adelinakas@live.it