Prishtinë

TELEKOMI I KOSOVËS SHA- IPTV

Emri i të licencuarit

TELEKOMI I KOSOVËS SHA- IPTV

Emri i Biznesit/OJQ-së

Lloji i veprimtarisë

Pronari

Adresa

Rr.
Dardani pn/nn/bb

Tel & Fax


+383 (0) 44/44 228751
+383 (0) 44/118-852

E-mail

anita.thaqi@kosovotelecom.com Mimoza.Pireva@kosovotelecom.com