Prishtinë

TE 7 (Gjeneralistik)

Emri i të licencuarit

TE 7 (Gjeneralistik)

Emri i Biznesit/OJQ-së

T7 SH.P.K. - 810104167

Lloji i veprimtarisë

Pronari

Media Works Sh.p.k (pronar/vlasnik/ owner) Aksionarët:
Enis Allajbeu 20%
Iris Allajbeu 20%
Klodian Allajbeu 20%
Të miturit:
A.A,20%
I.A 20%

Adresa

Rr.
Preoc, Km. 7 Magjistralja, Prishtinë Ferizaj

Tel & Fax


+383 (0) 43/700-106
+383 (0) 38/767 676
+383 (0) 49/859 858
+383 (0) 49/600 453

E-mail

kerquki@gmail.com
leonard.kerquki@gazetaexpress.com
herolind.beqaj@gazetaexpress.com