Istog

RTV FONTANA (Gjeneralistik)

Emri i të licencuarit

RTV FONTANA (Gjeneralistik)

Emri i Biznesit/OJQ-së

Zeqir Mehmetaj B.I. N.P.SH."MESHARI" - 810291914

Lloji i veprimtarisë

Pronari

Zeqir Mehmetaj (Pronar)

Adresa

Rr.
Ibrahim Rugova ISTOG

Tel & Fax


+383 (0) 44/141 294

E-mail

rtvfontana@gmail.com