Obiliq

RTV DUKAGJINI (Gjeneralistik)

Emri i të licencuarit

RTV DUKAGJINI (Gjeneralistik)

Emri i Biznesit/OJQ-së

Radio Televizioni “Dukagjini” Sh.p.k. 810420323

Lloji i veprimtarisë

Pronari

Dukagjini Sh.p.k. 810418922 Erkem Lluka 80%
Ermal Panduri 10%
Edita Doli Muhaxhiri 5%
Dardan Belegu 5% (Bashkëpronar)

Adresa

Rr.
Gjergj Fishta, pn Maggjistralja Prishtinë - Mitrovicë, km 3.

Tel & Fax


+383 (0) 38/756 600
+383 (0) 38/737 373

E-mail

info@dukagjini.com
Dardan.belegu@gmail.com
dibran.istrefi@gmail.com
gencberisha04@gmail.com
ermalpanduri@gmail.com