Prishtinë

RTK

Emri i të licencuarit

RTK

Emri i Biznesit/OJQ-së

Radio Televizioni i Kosovës

Lloji i veprimtarisë

Pronari

Transmetues Publik

Adresa

Rr.
Xhemail Prishtina, nr.12

Tel & Fax


+383 (0) 38/235 336
+383 (0) 38/231 100
+383 (0) 38/230 103
+383 (0) 38/230 119
+383 (0) 38/249 078
+383 (0) 44/500 318

E-mail

info@rtklive.com
festimkabashi@rtklive.com
lorikarifaj@rtklive.com
organizatori@rtklive.com
rtkfinanca@rtklive.com