Prishtinë

RTK 2 (Gjeneralistik)

Emri i të licencuarit

RTK 2 (Gjeneralistik)

Emri i Biznesit/OJQ-së

Radio Televizioni I Kosovës

Lloji i veprimtarisë

Pronari

Shkumbin Ahmetxhekaj drejtor i përgjithshëm/generalni direktor/deneral director

Adresa

Rr.
Gjemajl Prishtina nr. 12

Tel & Fax


+383 (0) 38/230 102
+383 (0) 38/230 103
+383 (0) 49/964-631
+383 (0) 49/972-458

E-mail

zeljkotvrdisic@rtklive.com