Prishtinë

Radio ZËRI I SHTIMES

Emri i të licencuarit

Radio ZËRI I SHTIMES

Emri i Biznesit/OJQ-së

Eljesa Ahmeti B.I. Radio Zëri i Shtimes - 810621640

Lloji i veprimtarisë

Pronari

Eljesa Ahmeti (Pronar)

Adresa

Rr.
Adem Jashari nr 27 Shtime

Tel & Fax


+383 (0) 44/206 080

E-mail

rzeri@hotmail.com
ahmetieljesa@gmail.com