Pejë

Radio WEST

Emri i të licencuarit

Radio WEST

Emri i Biznesit/OJQ-së

“Radio Istogu” SH.P.K. - 810139403

Lloji i veprimtarisë

Pronari

Liridon Lipaj (Pronar)

Adresa

Rr.
Fadil Ferati 63 31000 Istog

Tel & Fax


+383 (0) 44/522 682
+383 (0) 45/505 467
+383 (0) 49/522 251

E-mail

radiowestks@gmail.com
radioistogu@gmail.com