Prishtinë

Radio VIZIONI

Emri i të licencuarit

Radio VIZIONI

Emri i Biznesit/OJQ-së

Radio Vizioni SH.P.K. 812050714

Lloji i veprimtarisë

Pronari

Lumnije Veliu (Pronar)

Adresa

Rr.
Xhemajl Mustafa, pn

Tel & Fax

383
+383 (0) 44/292 483
+383 (0) 44/162 424

E-mail

rvizioni@gmail.com
vizioni@hotmail.com