Prishtinë

Radio VITEZ

Emri i të licencuarit

Radio VITEZ

Emri i Biznesit/OJQ-së

Ljubiša Denic B.I. Privatni Biznis Radio"Vitez" - 810480913

Lloji i veprimtarisë

Pronari

Ljubisa Denic (Pronar)

Adresa

Rr.
Prekoc

Tel & Fax


+383 (0) 38/81 053
+383 (0) 38/81 054
+383 (0) 64/451 5490
+383 (0) 63/81 109

E-mail

dejan@kimradio.net
vitezradio@gmail.com