Prizren

Radio VALA

Emri i të licencuarit

Radio VALA

Emri i Biznesit/OJQ-së

Media Center "Vala" Sh.P.K - 811283390

Lloji i veprimtarisë

Pronari

Shpejtim Ndrecaj (Pronar)

Adresa

Rr.
Avni Rrustemi, pn Shirokë

Tel & Fax


+383(0)44/ 810 082
+383 (0) 45/ 235 300
+383 (0) 49/ 235 300

E-mail

radio.radiovala@gmail.com
djsputa@hotmail.com