Prishtinë

Radio VALA RINORE

Emri i të licencuarit

Radio VALA RINORE

Emri i Biznesit/OJQ-së

OJQ-Radio Vala Rinore - 5200093-9

Lloji i veprimtarisë

Pronari

Ekrem Çitaku (Pronar)

Adresa

Rr.
Eqrem Çabej B-2/13

Tel & Fax


+383 (0) 38/240 888
+383 (0) 44/149 744

E-mail

radio_valarinore@yahoo.com